Varför händer det?

Detta innehåll hjälpte mig
13

För att bättre förstå mekanismerna bakom sängvätning kan det vara bra att ta reda på mer om hur njurarna och blåsan fungerar.

I Stock _000013219442Large

Tilbaka till skolbänken - Så fungerar kroppen

Allt blod som går genom kroppen filtreras i njurarna. En del vätska och vissa näringsämnen absorberas i blodet igen, men överflödigt vatten och restprodukter omvandlas till urin. 

Urinen går via urinledarna till blåsan som är en muskelstyrd elastisk "påse", ungefär som en ballong. Blåsan har två funktioner: att vara en behållare för urinen och att föra urinen vidare via urinröret.

På natten

På natten producerar hypofysen antidiuretiskt hormon (ADH) som talar om för njurarna att urinproduktionen ska minska. Som vi nämnde ovan har vissa barn ännu inte en helt utvecklad hormonproduktion. Detta innebär att deras njurar producerar urin på nätterna i samma omfattning som under dagtid, vilket kan vara en av orsakerna till att de kissar i sängen. 

Det kan också bero på att barnets hjärna inte reagerar på signalerna från blåsan eller på att han eller hon sover mycket djupt. Oavsett vad orsaken är uppfattar barnet alltså inte att blåsan är full utan fortsätter sova och kissar utan att märka det. 

Det är viktigt att komma ihåg att sängvätning är en fas som de flesta barn växer ifrån.

Gå Till Toppen