FAQ

Vanliga frågor

Ja. Studier visar att om en av föräldrarna lider av sängvätning i sin barndom, har deras barn 44 % större chans att drabbas av samma problem. Om båda föräldrarna har varit sängvätare stiger denna siffra till 77 %.

Nej. Den åldersgrupp som drabbats mest är 5-10 åringar. Efter detta åldersspann minskar sängvätning gradvis och endast 3 % av tonåringar påverkas. Sängvätning i vuxen ålder är extremt ovanligt.v

Nej, enures är inte en sjukdom. Sängvätningen beror ofta på att nervsystemet som styr urinblåsan och uppvaknandet inte är färdigutvecklat. Du bör dock vara uppmärksam på om ditt barn har börjat kissa i sängen igen efter en torr period av minst sex månader. Detta kan vara tidiga symtom på diabetes, urinvägsinfektion eller njursjukdom och bör kontrolleras av en läkare.

Om sängvätningen kvarstår efter 6 års ålder kontakta en läkare eller barnläkare för att få råd. Berätta om det rör sig om primär enures, vilket innebär att barnet inte har haft en period med torra nätter som varat längre än 6 månader. Eller om det handlar om sekundär enures, då barnet har varit torrt nattetid under mer än 6 månader och därefter börjat sängväta igen. Vid 6 års ålder bör barnet kunna styra blåsan och känna av om det behöver gå på toaletten.

Var diskret och prata inte med någon om det framför ditt barn. Endast en läkare kan ge dig råd och hitta en lösning anpassad till din familjs situation. Det rekommenderas dock att du, med ditt barns tillåtelse, informerar de som berörs av ditt barns sängvätning. Exempelvis en lärare vid eventuella skolresor, föräldrar till ditt barns vänner vid övernattningar och så vidare.

Om ditt barn lider av sängvätningsproblemet och det påverkar barnets självkänsla negativt eller försvårar barnets relation med andra vänner, så kan det vara en god idé att träffa en barnpsykolog för att stärka barnets inre trygghet.

Ja. Cirka 14 % av alla 4-15 åringar har under någon period kissat i sängen regelbundet.

Ja. Två till tre gånger fler fall observeras hos pojkar än tjejer. DryNites® erbjuder speciellt utformade nattunderbyxor för pojkar och flickor.

Nej. Enures händer aldrig med avsikt. Det uppstår under sömnen, vilket gör att barnet aldrig är ansvarig för sin sängvätning. Att bli arg lägger bara skuld på barnet och påverkar självförtroendet negativt. Gör tvärtom: Uppmuntra barnet och lär hen att ta ansvar för sig själv i det dagliga livet. Låt en torr natt bli en belöning i sig själv.

Nej, tvärtom. Nätter hemifrån hjälper till att utveckla barnets självständighet och förtroende för sina förmågor. Uppmuntra det att följa med på dessa resor. Berätta för ditt barn att hen inte är det enda barnet som kissar i sängen. Var noga med att berätta för en lärare eller gruppledare så att de diskret kan hjälpa ditt barn om det behövs. De allra flesta gångerna så går det bra, och hela resan blir en fin upplevelse för ditt barn.

Nej. Respektera ditt barns behov av sömn. En störd natt kommer inte att lösa problemet och det är en metod som visat sig vara ineffektiv. Träna i stället på att hitta bra vanor för hur mycket och när barnet dricker under dagen. Se också till att barnet alltid gör ett sista besök på toaletten precis innan det är dags att krypa i säng.

Nej. Barn ska dricka när de är törstiga. Däremot kan det vara bra att påminna barnet om att det bör dricka regelbundet under dagen. Då är barnet mindre törstigt på kvällen när det är dags att gå att lägga sig.

Om du använder DryNites®, prata om nattunderbyxor med ditt barn och inte om blöjor. Betona skillnaden noga så att ditt barn känner sig som det stora barn det är.

Vissa föräldrar oroar sig för att användningen av DryNites förlänger perioden för sängvätning. Så är inte fallet eftersom barnet inte kissar i sängen med flit. Med DryNites får hela familjen en lugn natt, så att ni tillsammans kan fokusera på att hitta goda drick- och toalettvanor.

DryNites® kan köpas i de flesta matmarknader och på apotek.

Vanliga frågor

es.se