Vanliga frågor

Detta innehåll hjälpte mig
10

Här får du svar på vanliga frågor om sängvätning. 

Är sängvätning ärftlig?

Ja. Studier visar att om en av föräldrarna lider av sängvätning i sin barndom, har deras barn 44 % större chans att drabbas av samma problem. Om båda föräldrarna har varit sängvätare stiger denna siffra till 77 %.

 

Är sängvätning något som följer en genom livet?

Nej. Den åldersgrupp som drabbats mest är 5-10 åringar. Efter detta åldersspann minskar sängvätning gradvis och endast 3 % av tonåringar påverkas. Sängvätning i vuxen ålder är extremt ovanligt.

 

Är enures en sjukdom?

Nej, enures är inte en sjukdom. Sängvätningen beror ofta på att nervsystemet som styr urinblåsan och uppvaknandet inte är färdigutvecklat. Du bör dock vara uppmärksam på om ditt barn har börjat kissa i sängen igen efter en torr period av minst sex månader. Detta kan vara tidiga symtom på diabetes, urinvägsinfektion eller njursjukdom och bör kontrolleras av en läkare.

 

Vilken specialist ska jag söka och när?

Om sängvätningen kvarstår efter 6 års ålder kontakta en läkare eller barnläkare för att få råd. Berätta om det rör sig om primär enures, vilket innebär att barnet inte har haft en period med torra nätter som varat längre än 6 månader. Eller om det handlar om sekundär enures, då barnet har varit torrt nattetid under mer än 6 månader och därefter börjat sängväta igen. Vid 6 års ålder bör barnet kunna styra blåsan och känna av om det behöver gå på toaletten. 

 

Vem ska jag berätta för om mitt barns sängvätning?

Var diskret och prata inte med någon om det framför ditt barn. Endast en läkare kan ge dig råd och hitta en lösning anpassad till din familjs situation. Det rekommenderas dock att du, med ditt barns tillåtelse, informerar de som berörs av ditt barns sängvätning. Exempelvis en lärare vid eventuella skolresor, föräldrar till ditt barns vänner vid övernattningar och så vidare.

 

Ska jag kontakta en psykolog?

Om ditt barn lider av sängvätningsproblemet och det påverkar barnets självkänsla negativt eller försvårar barnets relation med andra vänner, så kan det vara en god idé att träffa en barnpsykolog för att stärka barnets inre trygghet. 

 

Är enures vanligt bland barn?

Ja. Cirka 14 % av alla 4-15 åringar har under någon period kissat i sängen regelbundet. 

 

Drabbas pojkar mer än tjejer av sängvätning?

Ja. Två till tre gånger fler fall observeras hos pojkar än tjejer. DryNites® erbjuder speciellt utformade nattunderbyxor för pojkar och flickor.

 

Hjälper belöning eller straff för en torr eller en våt säng?

Nej. Enures händer aldrig med avsikt. Det uppstår under sömnen, vilket gör att barnet aldrig är ansvarig för sin sängvätning. Att bli arg lägger bara skuld på barnet och påverkar självförtroendet negativt. Gör tvärtom: Uppmuntra barnet och lär hen att ta ansvar för sig själv i det dagliga livet. Låt en torr natt bli en belöning i sig själv.

 

Ska jag skydda mitt barn och inte låta hen delta i en skolresa eller sommarläger?

Nej, tvärtom. Nätter hemifrån hjälper till att utveckla barnets självständighet och förtroende för sina förmågor. Uppmuntra det att följa med på dessa resor. Berätta för ditt barn att hen inte är det enda barnet som kissar i sängen. Var noga med att berätta för en lärare eller gruppledare så att de diskret kan hjälpa ditt barn om det behövs. De allra flesta gångerna så går det bra, och hela resan blir en fin upplevelse för ditt barn.

  

Ska jag väcka mitt barn och se till att det går på toaletten en extra gång på kvällen?

Nej. Respektera ditt barns behov av sömn. En störd natt kommer inte att lösa problemet och det är en metod som visat sig vara ineffektiv. Träna i stället på att hitta bra vanor för hur mycket och när barnet dricker under dagen. Se också till att barnet alltid gör ett sista besök på toaletten precis innan det är dags att krypa i säng.

 

Ska jag hindra mitt barn från att dricka på kvällen om det är törstigt?

Nej. Barn ska dricka när de är törstiga. Däremot kan det vara bra att påminna barnet om att det bör dricka regelbundet under dagen. Då är barnet mindre törstigt på kvällen när det är dags att gå att lägga sig.

 

Vad ska jag göra om mitt barn känner att det behandlas som en baby när hen måste ha nattblöja?

Om du använder DryNites®, prata om nattunderbyxor med ditt barn och inte om blöjor. Betona skillnaden noga så att ditt barn känner sig som det stora barn det är.

 

Kan nattblöjor förlänga sängvätning?

Vissa föräldrar oroar sig för att användningen av DryNites förlänger perioden för sängvätning. Så är inte fallet eftersom barnet inte kissar i sängen med flit. Med DryNites får hela familjen en lugn natt, så att ni tillsammans kan fokusera på att hitta goda drick- och toalettvanor.

 

Var kan jag köpa DryNites®?

DryNites® kan köpas i de flesta matmarknader och på apotek.

Gå Till Toppen